گلهای زندگی

فرزندان و خانواده

گلهای زندگی

فرزندان و خانواده

این وبلاگ درمورد نقش فرزند در استحکام بنیان خانواده ها می باشد.

بایگانی

۸ مطلب با موضوع «کودک کله شق کیست؟» ثبت شده است

۱۸
آذر

بهبود بخشیدن به هماهنگی

مشکل بسیاری از والدین صرف وقت برای تغییر چیزی است که نمی توانند آن را تغییر دهند- خلق و خوی فرزندشان. ما نمی توانیم خلق و خو را تغییر دهیم اما می توانیم آن را درک کنیم، هدایت کنیم و آن را در جهتی مثبت شکل دهیم.

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

انضباط بی اثر: راهی سریع به جنگ قدرت

کودکان کله شق بیشتر از کودکان دیگر آزمایش می کنند و به همین دلیل مجبور می شوند راهنمایی و انضباط بیشتری بکار ببرند. این ویژگی آنهاست. کودکان کله شق به تجربه کردن مکرر مرزهای شما نیاز دارند تا بتوانند آن را به صورت یک گزینه اجباری – و نه اختیاری- بپذیرند. هر قدر کودک بیشتر آزمایش کند، والدین بیشتر از روش های بی اثر استفاده می کنند و هر دو طرف جدی تر وارد جنگ می شوند. راهنمایی بی فایده دعوتی به مبارزه قدرت است. اما بسیاری از والدین که از این روش های بی اثر استفاده می کنند نمی دانند که دعوت به مبارزه می کنند.

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

چگونه رفتار فرزندان بر شما اثر می گذارد؟

کودکان کله شق تاثیری مخرب بر دیگران دارند. در صورتیکه خلق و خوی والدین و کودک یکسان باشد، والدین در شناخت رفتار فرزندشان راحت تر هستند. از دید والدین رفتار کودک معنی دار است. اما در غیر اینصورت والدین در شناخت رفتار کودک و رفتار با او با دشواری بیشتری روبه رو هستند.

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

چگونه خلق و خو بر رفتار اثر می گذارد

خلق و خو مانند نقشه رفتار است. به محض شناخت خلق و خوی فرزندتان، می توانید درک این نقشه را آغاز کنید و مدیریت آن آسان تر می شود

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

چگونه فرزندم اینطوری شده است؟

ما می دانیم که عوامل ارثی و محیطی نقش مهمی در تشکیل خلق و خو دارند، اما نقش نسبی هر یک از این عوامل شناخته نشده است. تفاوت خلق و خو بطور عمده مربوط به عوامل ارثی و مادرزادی است.

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

کشف خلق و خوی فرزندتان

همه کودکان خلق و خو و روش مادرزادی خود را دارند. این روش رفتاری ذاتی و فطری است. اعمال، شیوه زندگی، ارزش ها یا باورهای والدین موجب این رفتارها در فرزندشان نشده است. خلق و خو مخلوق عوامل طبیعی نیست، اما با عوامل محیطی وارد فعل و انفعال و تاثیر متقابل می شود.

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

چند ویژگی که در همه کودکان وجود دارد:

1ـ پافشاری، سماجت: کودکان در چگونگی سماجت شان به هنگام انجام وظایف تفاوت های فردی نشان می دهند.

2ـ نیرومندی: کودکان کله شق می توانند کاملا حالت نمایشی داشته باشند. بسیاری از آن ها شدت و نیرومندی زیادی در واکنش های خود دارند.

3ـ نظم و ترتیب: بسیاری از کودکان سریع به نظم می آیند و نظم کارها را حفظ می کنند در حالی که کودکان دیگر تنوع و بی نظمی بیشتری نشان می دهند.

4ـ حواس پرتی

5 ـ انرژی و میزان فعالیت: سطح انرژی کودکان با هم متفاوت است.

6ـ حساسیت: کودکان نسبت به واکنشی که در برابر تحریکات حسی نشان می دهند با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها خیلی حساس و واکنشگر هستند.

7ـ سازگاری و قابلیت تطبیق

منبع: http://mpy.blogfa.com/post/59

  • فاطمه یوسفی
۱۸
آذر

کودک کله شق، کیست؟

آزمایش های مداوم که از ویژگی های کودکان کله شق است آن چیزی است که برخی والدین را دیوانه و کلافه می کند.

- کودکان کله شق، کودکانی طبیعی هستند و خلق و خوی ویژه خود را دارند. مغز آنها آسیب ندیده است، مشکل عاطفی ندارند. برخی از کودکان کله شق مشکل یادگیری دارند، پیش فعال هستند و نیازهای ویژه ای دارند، اما کله شقی به معنی غیرطبیعی بودن آنها نیست.

- کودکان کله شق مانند یکدیگر نیستند. هر کودک کله شق یک فرد ویژه است که خلق و خوی خاص خود را دارد. برخی ملایم تر هستند و برخی سرسخت تر. برخی نیز غیرممکن به نظر می رسند.

- درک کودکان کله شق دشوار است. هنگامیکه اندیشه، آموزش و رفتار دیگران تفاوت زیادی با ما دارد، درک آن ها و دلیل رفتارشان آسان نیست. درک کودکان کله شق به همین دلیل دشوار است.

-کودکان کله شق نیاز به راهنمایی و انضباط زیاد دارند. کودکانی که بیشتر آزمایش می کنند، به انضباط بیشتری نیاز دارند.

- کودکان کله شق به روش هایی که در مورد دیگر کودکان موثر بوده، پاسخ نمی دهند. آن ها به راهنمایی روشن و محکم و استوار نیاز دارند. انضباط بی اثر راهی سریع برای جنگ قدرت است.

- کودکان کله شق متفاوت از دیگر کودکان می آموزند. روش آموختن این کودکان «روش دشوار» است. رفتار آنها بیمارگونه نیست، اما می تواند گیج کننده و ناامید کننده باشد .

- کودکان کله شق موجب واکنش افراطی در دیگران است. کودکان کله شق اغلب زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهند، موجب کشمکش برادران و خواهران می شوند و مشکلات دیگری در خانواده ایجاد می کنند.
- با رهانمایی مناسب، کودکان کله شق را می توان به افرادی پویا، حرف شنو و مسئول تبدیل کرد. ویژگی های کودکان کله شق را که گاه ما را به سر حد دیوانگی می رساند می توان تقویت کرد، و این در صورتی میسر است که کودک را درک کنیم و او را به مسیری درست راهنمایی کنیم.

منبع: http://mpy.blogfa.com/post/59

  • فاطمه یوسفی